Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

För oss på Furusund Värdshus är skärgården, östersjön och naturen i stort fokus i allt vi gör. Vi värnar och respekterar både havet och naturen runt om oss och ser gärna att våra gäster gör detsamma.

Miljö
• Anläggningen värms dels upp av solceller.
• Vi har lågenergilampor i våra armaturer och närvarostyrda lampor på våra toaletter.
• Vi försöker beställa från så få leverantörer som möjligt för att minimera transporter.
• Att ställa krav på underleverantörer så man levererar miljövänliga varor och tjänster till oss.
• Vi använder fiberdukar och miljövänliga städprodukter i möjligaste mån.
• Vi använder miljövänliga hår och hudprodukter på våra hotellrum och större behållare för dessa som fylls på vart efter.
• Att vi använder miljö/kravmärkta produkter i vår verksamhet där det är möjligt.
• Vi har installerat en båttvätt i vår gästhamn för att minska hanteringen av giftiga färger vid bottenmålning av båten.
• Vi skriver ut så lite som möjligt och sorterar det papper som används.
• Vi stänger ner datorer och andra elektriska apparater när de inte används.
• Vi har minimerat vårt användande av engångsartiklar.
• När vi serverar fika och /eller mat så är det oftast hembakt och närproducerat och vegetariska/veganska alternativ finns.
• Vi odlar en del örter på plats.
• Vi har börjat plastbanta och byter vartefter ut saker till mer hållbara och miljövänliga alternativ
• Vi pantar de burkar och flaskor som används hos oss.
• Att samråda med myndigheter och markägare i miljöfrågor.

Ekonomi
Vi återbrukar och lagar sådant som går att laga.
När vi köper nytt så köper vi kvalitet så det håller länge och är lätt att hitta reservdelar.

Socialt
Vi försöker anställa personal lokalt, som har kunskap om och brinner för att berätta om ”sitt” Furusund för gäster och besökare. Erbjuder personalboende för att undvika långa och många resor till och från arbetet.

Info till våra gäster
Att ge relevant miljöinformation till alla våra gäster. Så som att inte tvätta handdukar och städa rummet varje dag om man bor flera nätter. Att våra aktiviteter minimerar påverkan på naturen när man rör sig ute, lämna inga spår efter sig när man går vår historiska vandring, paddlar kajak samt visar hänsyn till de som bor och värkar i området.

Back to Top